MODLITWA JUBILEUSZOWA
na 800-lecie Zakonu


Boże, Ojcze miłosierdzia,
który powołałeś św. Dominika
na pełnego wiary
wędrownego kaznodzieję
i głosiciela łaski;
wylej na nas
Ducha Chrystusa Zmartwychwstałego,
abyśmy przygotowując się
do Jubileuszu Zakonu,
wiernie i z radością głosili
Ewangelię pokoju.

Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Czytelnia
Zamieściliśmy tutaj modlitwy, rozważania i inne teksty, z którymi warto się zapoznać. Gorąco zachęcamy do lektury.


DOKUMENTY ZAKONNE

Reguła Świeckich Zakonu Kaznodziejskiego: w języku łacińskim | w języku polskim
Deklaracje Generalne: w języku angielskim | francuskim | hiszpańskim | polskim
Dyrektorium Świeckich Zakonu Kaznodziejskiego dla Prowincji Polskiej

Akta Kapituły Generalnej w Bolonii 1998: O Rodzinie Dominikańskiej
Akta Kapituły Generalnej w Providence 2001: O Rodzinie Dominikańskiej
Akta Kapituły Generalnej w Providence 2001: O formacji i powołaniach do Zakonu
Akta Kapituły Generalnej w Rzymie 2010: O Rodzinie Dominikańskiej
Akta Kapituły Generalnej w Rzymie 2010: O kaznodziejstwie

Akta Kapituły Prowincjalnej w Warszawie 1998: O Rodzinie Dominikańskiej
Akta Kapituły Prowincjalnej w Krakowie 2002: O Rodzinie Dominikańskiej
Akta Kapituły Prowincjalnej w Krakowie 2006: O Rodzinie Dominikańskiej
Akta Kapituły Prowincjalnej w Krakowie 2010: O Rodzinie Dominikańskiej

Reguła Fraterni Kapłańskich


FORMACJA

Timothy Radcliffe OP - Wielbić - błogosławić - głosić. Misja Rodziny Dominikańskiej
Timothy Radcliffe OP - List do Braci i Sióstr w trakcie formacji początkowej
Carlos A. Azpiroz Costa OP - Spojrzenie na dominikańskie wędrowanie
Formacja członków III Zakonu
Maria K. Kominek OPs - Duchowość dominikańska
Pierre-Marie Mandonnet OP - Duch dominikański
Gregory Anderson OP - Filary życia dominikańskiego
Marcin Stanisław Gillet OP - Encyklika o duchowości dominikańskiej
Marcin Stanisław Gillet OP - Encyklika do świeckich tercjarzy zakonu św. Dominika
Jacek Woroniecki OP - Cnota pokuty
Innocenty Józef Bocheński OP - O intelektualizmie dominikańskim. Do tercjarzy dominikańskich
Czesław Kaniak OP - Podręcznik III Zakonu - Lwów 1931
Katarzyna Kotarska OPs - Dominikanie świeccy w dzisiejszym świecie: Kim jesteśmy, dokąd i po co idziemy?
Rekolekcje powołaniowe:
     Historia Zakonu - Krzysztof Gundysław Napieralski OPs
     Specyfika III Zakonu - Arkadiusz Pius Biały OPs


LITURGIA

Msza Dominikańska - historia i ryt
o. J. M. Bocheński OP - O Liturgji Dominikańskiej


MODLITWY

Litania dominikańska
Rozważania Drogi Krzyżowej
Rozważania różańca świętego
o. Bertrand Wilberforce OP - Modlitwa
Chwała u Stóp Jezusa i Maryi


HISTORIA

Historia
Zakon Kaznodziejski - istota i historia
O historii trzecich zakonów, a szczególnie o III Zakonie Dominikańskim
Początki Świeckiego Zakonu św. Dominika
Historia Zakonu


ROZWAŻANIA

Rozważania z poprzednich miesięcy


VARIA

Obchody Roku świętego Pawła w Polsce
Objawienia Najśw. Maryi Panny w Laus
Życie wewnętrzne III Zakonu św. Dominika
Znaczenie męki i śmierci Chrystusa
Odpust zupełny z okazji 150-lecia objawień maryjnych w Lourdes
Beatyfikacja 498 męczenników Wojny Hiszpańskiej

Rok Jubileuszowy z okazji 800. rocznicy założenia pierwszej wspólnoty mniszek kontemplacyjnych
     List Generała do całego Zakonu
     Jubileuszowy ODPUST ZUPEŁNY

MIŁOŚĆ w encyklice Ojca Świętego Benedykta XVI «DEUS CARITAS EST»
Bractwo Krzyża Świętego w Lublinie
Aniołowie w życiu dominikanów i dominikanek
Wcielenie - główny dogmat naszej wiary
Czy myślisz?
List Ojca Świętego Benedykta XV do Generała Ludwika Theisslinga z okazji siedemsetlecia Zakonu Kaznodziejskiego
O kulcie Najświętszej Eucharystii
Msza święta
Życie nie oszczędziło jej krzyży - Zofia Trzcińska-Kamińska (1890-1977)
Smutna rocznica kradzieży relikwii Krzyża Świętego z Lublina
Jeszcze raz o zakonności
Zakonność
Trzeci Zakon od Pokuty św. Dominika nadprzyrodzoną drogą do doskonałości duchowej
List Generała Zakonu Dominikańskiego o Iraku
O istocie tercjarstwa dominikańskiego
Krótka relacja o wyniszczeniu
„Raport z Luganska” albo „Głuchy starobielski dzwon“
Dlaczego duchowni unikają noszenia swoich strojów?
Czy miejscem dla stroju duchownego pozostaje już tylko muzeum?
Wędrówka śladami Białych Braci Dominikanów
O dominikanach - list z USA