MODLITWA JUBILEUSZOWA
na 800-lecie Zakonu


Boże, Ojcze miłosierdzia,
który powołałeś św. Dominika
na pełnego wiary
wędrownego kaznodzieję
i głosiciela łaski;
wylej na nas
Ducha Chrystusa Zmartwychwstałego,
abyśmy przygotowując się
do Jubileuszu Zakonu,
wiernie i z radością głosili
Ewangelię pokoju.

Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Deklaracje Generalne (1987) w języku polskim


1. Reguła, którą rządzą się fraternie św. Dominika, jest prawem podstawowym dla fraterni na całym świecie. Deklaracje Generalne, ogłoszone przez generała Zakonu, zawierają wyjaśnienia i interpretacje tej Reguły. Dyrektoria, czy to prowincjalne, czy też narodowe, opracowane przez same fraternie oraz zatwierdzone przez generała Zakonu, zawierają normy partykularne dla miejscowych fraterni.

2. Żeby świeccy bracia i siostry wypełniali swoje zobowiązania "nie jak słudzy z przymusu, lecz jak wolni zachęceni łaską", oznajmiamy, że wykroczenia [przeciw tym przepisom] nie powodują zaciągnięcia winy moralnej [tj. grzechu].

3. Przełożeni fraterni mogą zgodnie z prawem udzielać dyspens od przepisów Reguły bądź Dyrektorium, na określony czas lub na stałe, jeśli uznaliby to za stosowne.

4. Prowincjałowie mają władzę sanowania nieważnych aktów fraterni, szczególnie dotyczące dopuszczenia do profesji, czyli przyrzeczeń.

5. Oprócz fraterni świeckich, do których odnosi się ta Reguła, istnieją również fraternie kapłańskie rządzące się własną regułą.

6. Poszczególne dyrektoria powinny określić przede wszystkim:
  1. warunki przyjęcia do fraterni;
  2. czas próby i profesji, czyli przyrzeczeń;
  3. przystępowanie do sakramentów i modlitwy, które świeccy bracia i siostry mają codziennie wznosić ku Bogu;
  4. częstość i formę odbywania zebrań fraterni, jak również częstość odprawiania rekolekcji;
  5. zarówno wewnętrzną strukturę poszczególnych fraterni, jak i wspólną organizację fraterni w prowincji czy na terenie jednego kraju;
  6. sposób postępowania przy wyborze tych oficjalistów, o których nie ma mowy w Regule;
  7. sposób udzielania i granice dyspens;
  8. modlitwy za zmarłych braci i siostry oraz za cały Zakon.
7. Różaniec, który za pośrednictwem Błogosławionej Dziewicy Maryi wznosi umysł do zażyłej kontemplacji tajemnic Chrystusa, jest tradycyjnym nabożeństwem Zakonu. Dlatego też świeckim braciom i siostrom św. Dominika zaleca się codzienne jego odmawianie.