MODLITWA JUBILEUSZOWA
na 800-lecie Zakonu


Boże, Ojcze miłosierdzia,
który powołałeś św. Dominika
na pełnego wiary
wędrownego kaznodzieję
i głosiciela łaski;
wylej na nas
Ducha Chrystusa Zmartwychwstałego,
abyśmy przygotowując się
do Jubileuszu Zakonu,
wiernie i z radością głosili
Ewangelię pokoju.

Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Błogosławiony Bartłomiej Longo

Błogosławiony Bartłomiej Longo
Bartłomej Longo urodził się w 1841 roku we Włoszech. Studiował prawo cywilne w Neapolu. Był świeckim działaczem katolickim. Wstąpił do III Zakonu Św. Dominika w 1871 roku. Założył dwa sierocińce i drukarnię. Był również inicjatorem kultu Matki Bożej Pompejańskiej. On właśnie sprowadził do Pompei obraz, który w niedługim czasie zasłynął łaskami, a Pompeja stała się miejscem kultu maryjnego. Obecnie obraz Matki Bożej Pompejańskiej znajduje się w bazylice, powstałej na miejscu małej kaplicy, której bł. Bartłomiej ofiarował obraz. Osobiście wydał drukiem wiele pism na cześć Najświętszej Maryi Panny i Zakonu Kaznodziejskiego oraz przyczynił się do wzrostu wiary i sprawiedliwości społecznej.

Zmarł 5 listopada 1926 roku. Został pochowany w podziemiach sanktuarium w Pompei. Beatyfikował go 26 października 1980 roku bł. Jan Paweł II.


Błogosławiony Bartłomiej był rownież autorem modlitewnika, zawierającego modlitwy do Matki Bożej Różańcowej. Poniżej podajemy różne modlitwy do MB Różańcowej z tego modlitewnika:

Modlitwa za Kościół i za Ojca Świętego


Najświętsza Maryjo Panno, Królowo Różańca Świętego, Matko cudowna! Ilekroć Kościół Święty, ta Oblubienica Syna Twego, znajdował się w niebezpieczeństwie, ilekroć nieprzyjaciele Jego wewnętrzni i zewnętrzni wystąpili z Nim do walki i usiłowali zgotować Mu upadek, tyle razy stawałaś w Jego obronie i niweczyłaś niecne zamiary wrogów, a Kościołowi triumf odnieść dawałaś. Kościół nazwał Cię swoją Matką i Maryją Zwycięską!
O, Maryjo, Królowo Różańcowa! Błagam Cię za tym Kościołem, który może nigdy nie potrzebował Twojej obrony i pomocy tak bardzo, jak w czasach obecnych, bo chyba nigdy jeszcze niewiara, bezbożność i zepsucie obyczajów nie szerzyły się tak bardzo jak teraz i chyba nigdy nie było tak zaciętej walki z Kościołem, jak za dni naszych.
Pokaż więc, Maryjo, żeś jest Matką Kościoła i Opiekunką wszechpotężną i że jedno Twoje wstawienie się u Syna Twego Boskiego wystarcza, aby zapewnić Kościołowi zwycięstwo nad wrogami! Otocz także swoją potężną opieką Namiestnika Chrystusowego, widzialną Głowę Kościoła. Wlej w serca wszystkich chrześcijan należny dla Niego szacunek, uległość dla jego nieomylnej władzy i miłość, na którą, jako ojciec wszystkich wiernych, zasługuje.
Powołaj Kościołowi apostołów i obrońców Jego praw, utwierdź katedrę Świętego Piotra w Rzymie i złącz serca i umysły wiernych jak najściślej z tym źródłem jedności katolickiej. Amen.


Modlitwa o zapobieżenie grzechu śmiertelnego


O Najświętsza Panno Różańcowa w Pompei, która brałaś udział w bolesnej męce Syna Swego i w sercu Swoim czułaś gorzkie cierpienia, które On znosił za grzechy ludzi, prosimy Cię, złóż w ofierze Ojcu Przedwiecznemu cierpienia Jezusa Chrystusa i Krew Jego przenajdroższą, ofiaruj Mu także Twoje własne cierpienia, aby raczył dziś zapobiec chociaż jednemu grzechowi śmiertelnemu na całym świecie. Udziel nam swego świętego błogosławieństwa! Amen.


Modlitwa do swiętego Dominika i świętej Katarzyny,
by za ich przyczyną uzyskać łaskę od NMP Różańcowej


Święty Dominiku, kapłanie Najwyższego i chwalebny Patriarcho! Tyś był przyjacielem, ulubionym synem i powiernikiem chwalebnej Królowej Niebios! Tyś przez różaniec święty rozliczne czynił cuda! I ty, święta Katarzyno Sieneńska, nastarsza córo Zakonu Różańca Świętego, potężna pośredniczko u tronu Maryi i u Najświętszego Serca Jezusowego, które twoje serce ze swoim złączyło! O wy, ukochani święci! Wy znacie moją potrzebę i cierpienie moje. Zmiłujcie się nad nędznym stanem moim. W czasie życia waszego tu na ziemi serca wasze zajmowały się czule cierpieniami waszych bliźnich, a wasze ręce nie ustawały nigdy w niesieniu im pomocy. Ponieważ w niebie wasza potęga i miłość większe jeszcze się stały, aniżeli tu były na ziemi, więc błagajce za mnie Matkę Różańca Świętego i Jej Boskiego Syna; wielka jest bowiem ufność moja, że za waszą przyczyną otrzymam łaskę, którą tak wielce uzyskać pragnę. Amen.


Modlitwa o nawrócenie niewiernych i pogan


O, najłaskawsza Królowo Różańca Świętego, Stolico Mądrości, Ty możesz za przyczyną mistycznego różańca nawrócić i ocalić wszystkie narody. Racz pamiętać o tym, że na Kalwarii stałaś się naszą Współzbawicielką, gdy przez ukrzyżowanie swego Serca przyczyniłaś się wespół z Twym Synem Ukrzyżowanym do odkupienia naszego i od tego czasu stałaś się Pośredniczką ludzi, Ucieczką grzeszników i naszą Matką.
O, Matko! Ileż to dusz ginie codziennie! Spojrzyj na miliony pogan i niewiernych, rozproszonych po wszystkie krańce ziemi. Spojrzyj na tych, co jeszcze nie znają Jezusa Chrystusa! Spojrzyj na tych, co chociaż nazywają się chrześcijanami, żyją daleko od Syna Twego i od Ciebie!
O błogosławiona Panno Różańcowa, wysłuchaj prośby nasze! Przyczyń się do Syna Twego i wyjednaj u Niego, aby poganie i niewierni całego świata otrzymali łaskę nawrócenia i wstąpili na łono Kościoła. Niech wszystkie dzieci, które odeszły od naszej Świętej Matki Kościoła, powrócą radośnie do niego.
Wysłuchaj, Panno Różańcowa, modlitwy Ojca Świętego, aby wszystkie narody, zjednoczone w jednej i tej samej świętej wierze, znały i miłowały Jezusa Chrystusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, który żyje i króluje z Ojcem i Duchem Świętym, na wieki wieków. Amen.