MODLITWA JUBILEUSZOWA
na 800-lecie Zakonu


Boże, Ojcze miłosierdzia,
który powołałeś św. Dominika
na pełnego wiary
wędrownego kaznodzieję
i głosiciela łaski;
wylej na nas
Ducha Chrystusa Zmartwychwstałego,
abyśmy przygotowując się
do Jubileuszu Zakonu,
wiernie i z radością głosili
Ewangelię pokoju.

Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Akta kapituły prowincjalnej w Krakowie


O Rodzinie Dominikańskiej

147. Polecamy, aby rektor Kolegium wraz z magistrami braci zbadali możliwość wprowadzenia do programu formacji braci współpracowników i kleryków wiadomości o historii i duchowości trzeciego zakonu oraz wspólnot świeckich należących do Rodziny Dominikańskiej. 152. Koordynatorowi Rodziny Dominikańskiej polecamy organizowanie:
- cyklicznych spotkań osób konsekrowanych z Rodziny Dominikańskiej w domach poszczególnych zgromadzeń i instytutów;
- spotkań w ramach Forum Rodziy Dominikańskiej;
- corocznego Świętowania Rodziny Dominikańskiej.

153. Przeorów naszych klasztorów zachęcamy, aby każdego roku odbyło się przynajmniej jedno spotkanie wszystkich lokalnych wspólnot Rodziny Dominikańskiej.

154. Promotorowi świeckich fraterni św. Dominika polecamy troskę o to, by członkowie fratemi świeckich publicznie składali swoje przyrzeczenia podczas Mszy świętej konwentualnej, z okazji święta patronalnego ich fratemi lub lokalnego spotkania Rodziny Dominikańskiej.
Przypominamy, że obrzęd ten powinien odbywać się zgodnie z obowiązującym Rytem przyjęcia i składania profesji we fraterniach św. Dominika.

155. Mając na względzie szerzenie apostolstwa dominikańskiego poza naszymi klasztorami, polecamy promotorowi świeckich fraterni św. Dominika zbadanie możliwości reaktywacji lub powołania nowych dominikańskich fraterni kapłańskich.

156. Zachęcamy braci do rozwijania duszpasterskiej współpracy z siostrami apostolskimi, z fraterniami oraz pozostałymi wspólnotami Rodziny Dominikańskiej, przy modlitewnym wsparciu mniszek.

157. Polecamy prowincjalnemu koordynatorowi Rodziny Dominikańskiej, aby w porozumieniu z lokalnymi przełożonymi poszczególnych wspólnot zbadał możliwość wykorzystania istniejących już tradycji dominikańskich pielgrzymek, jak np. sierpniowa pielgrzymka z Krakowa do Częstochowy, i innych spotkań w celu pogłębiania integracji całej Rodziny Dominikańskiej.

158. Kapituła zapoznała się z problemami, jakie trapią fraternie świeckie w Polsce. W związku z tym, gorąco apeluje do wszystkich członków fratemi świeckich, aby w imię braterskiej jedności, poprzez wzajemne przebaczenie i otwartość na innych, usilnie szukali sposobów pojednania.

159. Przedstawiciele wszystkich gałęzi Rodziny Dominikańskiej mogą składać wnioski do Kapituły Prowincjalnej. Komisja przedkapitulna może w razie potrzeby wysłuchać przedstawicieli tych wspólnot.

160. Polecamy promotorowi świeckich fraterni św. Dominika opracowanie sposobów i form zorganizowania opieki nad fraterniami w miejscowościach, gdzie nie ma klasztoru braci.