MODLITWA JUBILEUSZOWA
na 800-lecie Zakonu


Boże, Ojcze miłosierdzia,
który powołałeś św. Dominika
na pełnego wiary
wędrownego kaznodzieję
i głosiciela łaski;
wylej na nas
Ducha Chrystusa Zmartwychwstałego,
abyśmy przygotowując się
do Jubileuszu Zakonu,
wiernie i z radością głosili
Ewangelię pokoju.

Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Akta kapituły prowincjalnej w Krakowie


O Rodzinie Dominikańskiej

149. Przeorów naszych klasztorów zachęcamy, aby każdego roku odbyło się przynajmniej jedno spotkanie wszystkich lokalnych wspólnot Rodziny Dominikańskiej.

150. Mając na względzie szerzenie ideału apostolstwa na wzór św. Dominika oraz troskę o przełamywanie barier, jakie czasem dzielą nas od kapłanów diecezjalnych, polecamy promotorowi fraterni świeckich św. Dominika zbadanie możliwości reaktywowania lub powołania nowych dominikańskich fraterni kapłańskich.

151. Zachęcamy prowincjalnego promotora mniszek i prowincjalnego promotora Fraterni świeckich św. Dominika, aby we współpracy z naszymi mniszkami i członkami laikatu dominikańskiego przygotowali materiały pomocnicze do formacji braci studentów w zakresie charyzmatu i historii tych gałęzi Rodziny Dominikańskiej.

152. Zobowiązujemy prowincjalnego promotora mniszek do pomocy naszym siostrom w przejrzeniu i, w razie potrzeby, przygotowaniu nowego przekładu Księgi Konstytucji Mniszek Zakonu Kaznodziejskiego na język polski.

153. Zobowiązujemy prowincjalnego promotora mniszek i prowincjalnego promotora Fraterni Świeckich św. Dominika, aby w porozumieniu z prowincjalnym promotorem liturgii pomogli w przygotowaniu przekładu na język polski odpowiednio dominikańskich rytów ceremonii zakonnych mniszek i przyrzeczeń składanych we fraterniach.