MODLITWA JUBILEUSZOWA
na 800-lecie Zakonu


Boże, Ojcze miłosierdzia,
który powołałeś św. Dominika
na pełnego wiary
wędrownego kaznodzieję
i głosiciela łaski;
wylej na nas
Ducha Chrystusa Zmartwychwstałego,
abyśmy przygotowując się
do Jubileuszu Zakonu,
wiernie i z radością głosili
Ewangelię pokoju.

Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Akta kapituły prowincjalnej w Warszawie


O Rodzinie Dominikańskiej

129. Kapituła ustanawia prowincjalnego promotora mniszek. Jego zadaniem będzie rozwijanie wśród braci świadomości szczególnej roli mniszek w misji Zakonu oraz troska o formację intelektualną sióstr: "Jeżeli klasztory mniszek mają kwitnąć i dzielić z nami swe dary, wymaga to ze strony braci prawdziwego zaangażowania we współpracę w ich filozoficzną i teologiczną formację. Prosimy zatem braci, a szczególnie domy studiów, aby odpowiedziały wielkodusznie na to wezwanie" (por. List Generała Zakonu o. Timothy Radcliffe'a do Prowincji Polskiej w BI nr 4 (87) 1994 r.). Polecamy, aby sekretarze Kolegium Filozoficzno-Teologicznego zadbali o dobór wykładowców oraz regularne zajęcia z filozofii i teologii dla mniszek.

130. Powołujemy prowincjalnego promotora rodziny dominikańskiej (w związku z tym znosimy oficjum prowincjalnego promotora fraterni świeckich). Do jego zadań należy:
a) ożywianie współpracy pomiędzy wspólnotami rodziny dominikańskiej;
b) prowadzenie działalności informacyjnej na ten temat;
c) odnowienie więzi naszej Prowincji z kapłanami diecezjalnymi należącymi do dominikańskich fraterni kapłańskich.

131. Prowincjalnemu promotorowi rodziny dominikańskiej powierzamy troskę o to, aby wspólnoty laikatu dominikańskiego otrzymywały ukierunkowanie formacyjne zgodne z posoborową teologią laikatu.

132. W Polsce istnieją następujace wspólnoty należące do Rodziny Dominikańskiej:
 1. Bracia Zakonu Kaznodziejskiego,
 2. Mniszki Zakonu Kaznodziejskiego,
 3. Zakon Dominikanów Świeckich,
 4. Bractwo Różańcowe,
 5. Stowarzyszenie Wieczystego Różańca,
 6. Stowarzyszenie Żywego Różańca,
 7. Zgromadzenie Sióstr św. Dominika,
 8. Zgromadzenie Sióstr Dominikanek Jezusa i Maryi,
 9. Siostry Dominikanki Matki Bożej Różańcowej,
 10. Świecki Instytut Dominikański z Orleanu,
 11. Instytut Świecki Caritas Christi
 12. Rodzina Matki Bożej Bolesnej
 13. Unia św. Katarzyny ze Sieny Misjonarek Szkoły.