MODLITWA JUBILEUSZOWA
na 800-lecie Zakonu


Boże, Ojcze miłosierdzia,
który powołałeś św. Dominika
na pełnego wiary
wędrownego kaznodzieję
i głosiciela łaski;
wylej na nas
Ducha Chrystusa Zmartwychwstałego,
abyśmy przygotowując się
do Jubileuszu Zakonu,
wiernie i z radością głosili
Ewangelię pokoju.

Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Błogosławiona Anna od Aniołów, dziewica (+ 1686)


Anna Monteagudo urodziła się w 1602 roku w Arequipe, w Peru. Tam też w 1618 roku wstąpiła do klasztoru dominikanek klauzurowych św. Katarzyny ze Sieny, gdzie dodano jej predykat "od Aniołów". Spełniała kolejno obowiązki zakrystianki, mistrzyni nowicjuszek i przeoryszy. Wyróżniała się umiłowaniem ubóstwa, prostotą, wrażliwością na piękno i roztropnością. Współsiostrom i ludziom spoza klasztoru okazywała wiele serca, strapionym zaś służyła pomocną radą. Jest wzorem życia kontemplacyjnego. Modliła się często za zmarłych.
W ostatnich latach życia Bóg doświadczał ją wieloma dolegliwościami, w tym utratą wzroku. Zmarła 10 stycznia 1686 roku. 2 lutego 1985 roku, w czasie podróży do Peru, papież Jan Paweł II zaliczył ją w poczet błogosławionych jako pierwszą zakonnicę kontemplacyjną kontynentu amerykańskiego. Na obrazach przedstawiana jest często za kratą zakonną w towarzstwie anioła. Nieraz malarze pokazują obok kraty tych, którzy radzili się jej w swych sprawach.