MODLITWA JUBILEUSZOWA
na 800-lecie Zakonu


Boże, Ojcze miłosierdzia,
który powołałeś św. Dominika
na pełnego wiary
wędrownego kaznodzieję
i głosiciela łaski;
wylej na nas
Ducha Chrystusa Zmartwychwstałego,
abyśmy przygotowując się
do Jubileuszu Zakonu,
wiernie i z radością głosili
Ewangelię pokoju.

Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Błogosławiona Benwenuta Boiani, tercjarka († 1292)




Benwenuta Boiani urodziła się 4 maja 1255 roku w Cividale (Italia). Rodzice przyjęli ją z radością, choć była ich siódmą córką, a oni oczekiwali chłopca. Nadali jej jednak imię Benwenuta, to znaczy "dobrze, że przyszłaś". Po niej narodziło się jeszcze trzech chłopców, z których jeden został potem dominikaninem.
Bardzo młodo Benwenuta wstąpiła do Trzeciego Zakonu św. Dominika. Znosiła wiele cierpień, ofiarowując je za nawrócenie grzeszników. Gdy przy grobie św. Ojca Dominika odzyskała zdrowie, naśladowała go jeszcze gorliwiej.
Zmarła 30 października 1292 roku. Wiadomo, że została pochowana w kościele św. Dominika w Cividale, lecz Jej ciało nie zostało odnalezione. Papież Klemens XIII zatwierdził jej kult 6 lutego 1765 roku.