MODLITWA JUBILEUSZOWA
na 800-lecie Zakonu


Boże, Ojcze miłosierdzia,
który powołałeś św. Dominika
na pełnego wiary
wędrownego kaznodzieję
i głosiciela łaski;
wylej na nas
Ducha Chrystusa Zmartwychwstałego,
abyśmy przygotowując się
do Jubileuszu Zakonu,
wiernie i z radością głosili
Ewangelię pokoju.

Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Błogosławiona Hosanna z Kotoru, dziewica († 1565)

Urodziła się jako córka rodziców prawosławnych w 1493 roku w Czarnogórze. Miała na imię Katarzyna i w młodości pasała owce. Słysząc pewnego dnia kazanie o męce Chrystusa, zapragnęła uczestniczyć w Jego cierpieniach. Wybrała życie rekluzy (zamurowanej w kapliczce) w Kotorze. Wstąpiła do Trzeciego Zakonu i przyjęła imię Hosanna. Swoje życie ofiarowała za zbawienie świata. Oddając się kontemplacji Boga i intensywnej modlitwie, troszczyła się nie tylko o swoje zbawienie, lecz i o zbawienie bliźnich. Jej świętość zjednywała jej szacunek u wszystkich ludzi - prawosławnych i katolików. Jej modlitwie przypisuje się obronę Kotoru w czasie inwazji tureckiej.

Zmarła w wieku 72 lat, 27 kwietnia 1565 roku. Jej ciało znajduje się w kościele Santa Maria w Kotorze. Papież Pius XI zatwierdził jej kult 21 grudnia 1927 roku oraz wzywał jej wstawiennictwa w sprawie jedności Kościoła.