MODLITWA JUBILEUSZOWA
na 800-lecie Zakonu


Boże, Ojcze miłosierdzia,
który powołałeś św. Dominika
na pełnego wiary
wędrownego kaznodzieję
i głosiciela łaski;
wylej na nas
Ducha Chrystusa Zmartwychwstałego,
abyśmy przygotowując się
do Jubileuszu Zakonu,
wiernie i z radością głosili
Ewangelię pokoju.

Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Błogosławiony Jan z Vercelli († 1283)

Jan zwany Niemcem urodził się na początku XIII w. w Mosso Santa Maria w diecezji Vercelli. Wstąpił do Zakonu Kaznodziejskiego w Paryżu pod wpływem bł. Jordana z Saksonii, będąc już doktorem obojga praw, znanym jako doskonały mówca i profesor teologii na uniwersytecie paryskim. Odznaczał się przenikliwością umysłu, wiedzą, roztropnością i słodyczą oraz bezwzględnością w sprawach celibatu. Założył klasztor w Vercelli i został jego przeorem. Następnie był wikariuszem generalnym na Węgrzech i prowincjałem Lombardii. Mianowany biskupem Bośni, wyjednał sobie zwolnienie z tej godności.
7 czerwca 1264 r. obrano go szóstym generałem Zakonu. Był równocześnie inkwizytorem, legatem i ambasadorem papieskim oraz doradcą papieża Klemensa IV. Przez dwadzieścia lat był przykładem dla braci. W pieszych podróżach wizytował klasztory, pojawiając się w nich bez wcześniejszej zapowiedzi. Zachęcał braci do studiowania, ubóstwa i przepowiadania Ewangelii. Krzewił nabożeństwo do Najświętszego Imienia Jezus. W sprawach teologicznych często zasięgał rady św. Tomasza z Akwinu i dbał o zachowanie jego nauki. Uczestniczył w soborze w Lyonie w 1274 roku.
Dbał szczególnie o kult św. Dominika: wzniósł jego grobowiec w Bolonii, ozdobiony rzeźbami Mikołaja z Pizy, i przeniósł tam jego relikwie. Odmówił przyjęcia godności patriarchy jerozolimskiego. Wielokrotnie, lecz bezskutecznie prosił o zwolnienie z urzędu generała. Zmarł w Montpellier 30 listopada 1283 r. Jego ciało zostało spalone w XVI wieku w czasie wojen religijnych. Papież św. Pius X potwierdził jego kult 7 września 1903 r.