MODLITWA JUBILEUSZOWA
na 800-lecie Zakonu


Boże, Ojcze miłosierdzia,
który powołałeś św. Dominika
na pełnego wiary
wędrownego kaznodzieję
i głosiciela łaski;
wylej na nas
Ducha Chrystusa Zmartwychwstałego,
abyśmy przygotowując się
do Jubileuszu Zakonu,
wiernie i z radością głosili
Ewangelię pokoju.

Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Błogosławiona Magdalena Panatieri, tercjarka († 1503)


Magdalena Panatieri urodziła się w Trino na pograniczu Piemontu i Lombardii (Italia) w 1443 roku. Biorąc sobie za wzór św. Katarzynę ze Sieny, nie mając nawet 20 lat wstąpiła do Trzeciego Zakonu. Obdarzona licznymi charyzmatami, wiodła surowe i rozmodlone życie. Pan Bóg obdarzył ją darami charyzmatycznymi. Znana była nie tylko ze swojego pełnego umartwień życia, ale i daru proroctwa oraz bilokacji (widywana była przede wszystkim w Jerozolimie). Zajmowała się katechizacją - wielu świeckich i uczonych, a także nowicjuszy dominikańskich, zachęciła do głębszej miłości Chrystusa. Dzięki niej reforma rozpoczęta przez bł. Rajmunda z Kapui dotarła do klasztoru dominikańskiego w Trino. Miała przepowiedzieć nieszczęścia, jakie Italię czekały w XVI wieku. Miłością obdarzała ubogich, a szczególnie chorych.
Zmarła 13 października 1503 roku. Papież Leon XII zatwierdził jej kult 26 września 1827 roku. Jej ciało znajduje się w kościele dominikańskim w Trino.