MODLITWA JUBILEUSZOWA
na 800-lecie Zakonu


Boże, Ojcze miłosierdzia,
który powołałeś św. Dominika
na pełnego wiary
wędrownego kaznodzieję
i głosiciela łaski;
wylej na nas
Ducha Chrystusa Zmartwychwstałego,
abyśmy przygotowując się
do Jubileuszu Zakonu,
wiernie i z radością głosili
Ewangelię pokoju.

Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Błogosławiona Małgorzata z Sabaudii, tercjarka (+ 1464)

Małgorzata, córka Amadeusza II, księcia Sabaudii, siostrzenica papieża Klemensa VII, urodziła się prawdopodobnie w 1382 roku. Wyszła za mąż za Teodora markiza de Motferrat, wdowca z dwojgiem dzieci, zawodowego żołnierza i dobrego chrześcijanina. Własnych dzieci nie miała, ale poświęciła się opiece nad pasierbami. Po śmierci męża - pod wpływem św. Wincentego Ferreriusza - uczyniła ślub czystości, odmówiła powtórnego zamążpójścia i poświęciła się dziełom miłosierdzia, przywdziewając w wieku 36 lat habit Trzeciego Zakonu Kaznodziejskiego. Po odchowaniu i dokończeniu edukacji pasierbów, w 1441 roku z aprobatą i pomocą papieża Eugeniusza IV ufundowała przy swoim własnym pałacu w Alba Pompeia klasztor dla sióstr i przyjęła w nim wraz z towarzyszkami regułę Drugiego Zakonu.
Dbała, by do nowicjatu nie wkradało się zeświecczenie. Chrystus ukazał się jej raz, polecając wybrać co woli - choroby, prześladowania czy oszczerstwa. Z miłości Bożej wybrała wszystkie trzy rodzaje cierpienia. Z wielkim wysiłkiem i powodzeniem zabiegała o pokój Kościoła powszechnego (było to bowiem niedługo po zakończeniu schizmy zachodniej).
Zmarła 23 listopada 1464 roku. W czasie śmierci ukazała się jej św. Katarzyna Sieneńska, widziana przez wszystkich obecnych przy łożu śmierci. Jej nienaruszone ciało, ubrane w habit dominikański, odbiera cześć w klasztorze dominikańskim w Alba. W ikonografii przedstawiana jest jej wizja: Pan Jezus ukazuje Jej trzy strzały, każda z nich oznacza jedno z cierpień (prześladowanie, choroba i oszczerstwa). Papież św. Pius V zezwolił na jej kult w 1566 roku, a 8 października 1669 r. potwierdził go papież Klemens IX.