MODLITWA JUBILEUSZOWA
na 800-lecie Zakonu


Boże, Ojcze miłosierdzia,
który powołałeś św. Dominika
na pełnego wiary
wędrownego kaznodzieję
i głosiciela łaski;
wylej na nas
Ducha Chrystusa Zmartwychwstałego,
abyśmy przygotowując się
do Jubileuszu Zakonu,
wiernie i z radością głosili
Ewangelię pokoju.

Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Błogosławiona Maria Poussepin, tercjarka († 1744)

Maria urodziła się w 1653 roku w Dourdan (Francja) w rodzinie głęboko religijnej i przejętej wykonywaniem dzieł miłosierdzia. Pobożność i dobre obyczaje zawdzięczała matce oraz proboszczowi. Jej ojciec prowadził manufakturę pończoch, ale niestety zbankrutował. Maria z wielką odwagą i rozwagą po jego śmierci doprowadziła do odnowienia przedsiębiorstwa i postawiła na nogi upadłe interesy. W ten sposób zapewniła źródło utrzymania rodzinie i czynienia dzieł miłosierdzia.
W 1696 roku wstąpiła do Trzeciego Zakonu Dominikańskiego, w którym wyćwiczyła się w kontemplacji i rozwinęła w sobie ducha apostolskiego. Gdy odczuła, że Pan wzywa ją do innego stylu życia, oddała fabrykę w ręce swych braci i przeniosła się do biednej wsi Sainville, gdzie spotkała się z ogromną nędzą i z wielką niewiedzą religijną. Tam ufundowała wspólnotę w duchu dominikańskim, bez klauzury i otwartą na dzieła miłosierdzia - Zgromadzenie Sióstr Dominikanek Miłosierdzia od Ofiarowania NMP. Ufając pokornie Bożej opatrzności, zakończyła długie (90-letnie) życie 24 stycznia 1744 roku. Założone przez Nią zgromadzenie rozwija się i pracuje w 34 krajach świata. Beatyfikował ją bł. Jan Paweł II 20 listopada 1994 roku.