MODLITWA JUBILEUSZOWA
na 800-lecie Zakonu


Boże, Ojcze miłosierdzia,
który powołałeś św. Dominika
na pełnego wiary
wędrownego kaznodzieję
i głosiciela łaski;
wylej na nas
Ducha Chrystusa Zmartwychwstałego,
abyśmy przygotowując się
do Jubileuszu Zakonu,
wiernie i z radością głosili
Ewangelię pokoju.

Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Błogosławiony Sebastian Maggi († 1496)Sebastian urodził się w Brescii w 1414 roku. Do Zakonu Kaznodziejskiego wstąpił w wieku 15 lat. Wyróżniał się postępem w cnotach i naukach. Odznaczał się też wielką gorliwością o zbawienie dusz i czułym współczuciem. Z ambony poruszał zwykle tematy moralne. Miał szczególny dar kierownictwa dusz na drodze doskonałości. Przez pewien czas był spowiednikiem Savonaroli. Wybudował piękny kościół w Mediolanie. Zmarł w 1496 r. jako przełożony reformowanej kongregacji lombardzkiej w trakcie przeprowadzania wizytacji kanonicznej w Genui w klasztorze Santa Maria de Castello. Jego nienaruszone ciało odbiera cześć w kościele zakonnym w Genui, gdzie modlący się nieustannie doznają wielu łask. Papież Klemens XIII potwierdził jego kult 15 kwietnia 1760 roku.