MODLITWA JUBILEUSZOWA
na 800-lecie Zakonu


Boże, Ojcze miłosierdzia,
który powołałeś św. Dominika
na pełnego wiary
wędrownego kaznodzieję
i głosiciela łaski;
wylej na nas
Ducha Chrystusa Zmartwychwstałego,
abyśmy przygotowując się
do Jubileuszu Zakonu,
wiernie i z radością głosili
Ewangelię pokoju.

Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Błogosławiona Stefania Quinzani, tercjarka (+ 1252)Stefania przyszła na świat 7 września 1457 r. w Orsinuovi pod Brescią, w Italii. Uprawiała tam ziemię razem ze swymi rodzicami. Gdy była dzieckiem, bł. Mateusz Carreri OP przepowiedział, że będzie dziedziczką jego ducha. W 1489 roku wstąpiła do Trzeciego Zakonu św. Dominika. Jako tercjarka dominikańska oddawała szczególną cześć Matce Zbawiciela, której cierpienia odnawiały się w niej każdego piątku. Na swoim ciele nosiła stygmaty ran Chrystusowach. Istnieje dokument podpisany przez 21 świadków, opisujący ekstazy tej stygmatyczki. Poddana zwątpieniom i pokusom, przez czternaście lat doświadczała duchowej udręki i pustki oraz braku uczucia miłości i pobożności. Mężnie walczyła z pokusami, troszcząc się o ubogich i o zachowanie pokoju. Ufundowała klasztor tercjarski w Soncino i przez wiele lat nim kierowała. Zmarła tam 2 stycznia 1530 r. Jej relikwie są czczone w kościele św. Jakuba w Soncino. Jej kult został zatwierdzony przez Benedykta XIV 14 grudnia 1740 roku. Na obrazach zwykle przedstawiana jest w momencie kontemplacji korony cierniowej.