MODLITWA JUBILEUSZOWA
na 800-lecie Zakonu


Boże, Ojcze miłosierdzia,
który powołałeś św. Dominika
na pełnego wiary
wędrownego kaznodzieję
i głosiciela łaski;
wylej na nas
Ducha Chrystusa Zmartwychwstałego,
abyśmy przygotowując się
do Jubileuszu Zakonu,
wiernie i z radością głosili
Ewangelię pokoju.

Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Bł. Sybillina Biscossi, dziewica (+ 1367)

Sybillina urodziła się w Pawii w 1287 r. Wcześnie osierocona, była zmuszona do pracy jako służąca. Jednak na wskutek choroby ociemniała w wieku 12 lat. W przekonaniu, że taka jest wola Boża, tym gorliwiej starała się o światło życia wewnętrznego. Zaopiekowały się nią tercjarki dominikańskie, których habit i regułę później przyjęła. Pragnąc doskonałości, poprosiła o zamurowanie w celi przy kościele dominikanów. Miała wtedy 15 lat, w celi przeżyła sześćdziesiąt cztery lata. Modliła się za ojczyznę. Przez okienko pustelni udzielała dobrych rad i pociechy tak skutecznie, że licznie ją odwiedzano. Miała szczególne nabożeństwo do Jezusa Ukrzyżowanego i do Ducha Świętego.
Zmarła 19 marca 1367 roku, w wieku 80 lat. Jej ciało złożono w katedrze w Pawii pod ołtarzem kaplicy św. Łucji. Jest doskonale zachowane i pokazywane jest do adoracji publicznej trzy razy do roku: 19 marca – w święto św. Józefa i dzień jej śmierci, 20 marca, gdy jej święto uroczyście obchodzone jest we Włoszech i w święto Wszystkich Świętych. Jej kult potwierdził bł. Pius IX 17 sierpnia 1854 r. We Włoszech czczona jest jako patronka służących.