MODLITWA JUBILEUSZOWA
na 800-lecie Zakonu


Boże, Ojcze miłosierdzia,
który powołałeś św. Dominika
na pełnego wiary
wędrownego kaznodzieję
i głosiciela łaski;
wylej na nas
Ducha Chrystusa Zmartwychwstałego,
abyśmy przygotowując się
do Jubileuszu Zakonu,
wiernie i z radością głosili
Ewangelię pokoju.

Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Błogosławiona Willana Botti, tercjarka (+ 1361)

Willana Botti urodziła się w 1332 roku we Florencji, w rodzinie zamożnego kupca. Miała beztroskie i bardzo pobożne dzieciństwo, a po wyjściu za mąż za Rosso Benitendiego początkowo prowadziła światowe życie. Pod wpływem przerażającej wizji, kiedy to dwukrotnie w lustrze zamiast swej twarzy zobaczyła postać szatana, napełniona światłem łaski Bożej, przeżyła nawrócenie. Wyspowiadała się u dominikanów, w kościele Santa Maria Novella, a następnie przyjęła habit Trzeciego Zakonu i rozpoczęła nowy okres życia pod kierunkiem dominikanów. Podjęła surową pokutę. Zaczęła czytać Pismo Święte i rozważać Mękę Chrystusa. Pociągnęła za sobą wiele innych kobiet. Owdowiawszy, doszła do wyżyn życia wewnętrznego. Z żarliwej miłości do Boga i bliźnich rozdała swoje dobra ubogim i sama żebrała dla nich na ulicach Florencji.
Zmarła 29 stycznia 1361 roku. Jej ciało było wystawione przez 37 dni w kościele Santa Maria Novella, w którym następnie zostało pochowane. Mówiono, że wiele uprzywilejowanych przez Boga osób widziało, jak św. Maria Magdalena prowadziła jej duszę przed tron Boży, gdzie powitały ją słowa Chrystusa: "Odtąd nazwę cię Małgorzatą, gdyż będziesz jako drogocenna perła na moim Sercu, dla swej cierpliwości". Jej kult został zatwierdzony 27 marca 1824 roku przez papieża Leona XII.