MODLITWA JUBILEUSZOWA
na 800-lecie Zakonu


Boże, Ojcze miłosierdzia,
który powołałeś św. Dominika
na pełnego wiary
wędrownego kaznodzieję
i głosiciela łaski;
wylej na nas
Ducha Chrystusa Zmartwychwstałego,
abyśmy przygotowując się
do Jubileuszu Zakonu,
wiernie i z radością głosili
Ewangelię pokoju.

Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Matka Boża w tradycji III Zakonu Świętego Dominika

Matka Boża Pompejańska
Powszechnie znane jest widzenie świętego Dominika, podczas którego Pan Jezus zapewnił go, że powierzył Zakon opiece Najświętszej Maryi Panny. Po tym widzeniu, święty Założyciel wygłosił płomienne przemówienie do swych synów i zlecił im, by zawsze mieli szczególne nabożeństwo do Matki Najświętszej. Sam Dominik wprowadził zwyczaj odmawiania "Zdrowaś Maryjo" na początku kazania, by w ten sposób wzywać Jej pomocy. On też jako pierwszy wprowadził do formuły profesji zakonnej imię Matki Najświętszej. Nabożeństwo do Matki Bożej rozwijało się i rozwija w Zakonie nieustannie.

Poniżej podajemy wybrane modlitwy do Matki Bożej Różańcowej, czczonej w obrazie z Nowej Pompei, zwanej Pompejańską. Wszystkie te modlitwy pochodzą z modlitewnika ułożonego przez samego bł. Bartłomieja Longo, wielkiego tercjarza dominikańskiego i inicjatora kultu Matki Bożej Pompejańskiej. On właśnie sprowadził do Pompei obraz, który w niedługim czasie zasłynął łaskami, a Pompeja stała się miejscem kultu maryjnego.
Obecnie obraz znajduje się w bazylice, która powstała na miejscu małej kaplicy, której bł. Bartłomiej ofiarował obraz. Na obrazie widzimy świętego Dominika i świętą Katarzynę u stóp Matki Bożej Różańcowej z Nowej Pompei.

Modlitwa za Kościół i za Ojca Świętego


Najświętsza Maryjo Panno, Królowo Różańca Świętego, Matko cudowna! Ilekroć Kościół Święty, ta Oblubienica Syna Twego, znajdował się w niebezpieczeństwie, ilekroć nieprzyjaciele Jego wewnętrzni i zewnętrzni wystąpili z Nim do walki i usiłowali zgotować Mu upadek, tyle razy stawałaś w Jego obronie i niweczyłaś niecne zamiary wrogów, a Kościołowi triumf odnieść dawałaś. Kościół nazwał Cię swoją Matką i Maryją Zwycięską!
O, Maryjo, Królowo Różańcowa! Błagam Cię za tym Kościołem, który może nigdy nie potrzebował Twojej obrony i pomocy tak bardzo, jak w czasach obecnych, bo chyba nigdy jeszcze niewiara, bezbożność i zepsucie obyczajów nie szerzyły się tak bardzo jak teraz i chyba nigdy nie było tak zaciętej walki z Kościołem, jak za dni naszych.
Pokaż więc, Maryjo, żeś jest Matką Kościoła i Opiekunką wszechpotężną i że jedno Twoje wstawienie się u Syna Twego Boskiego wystarcza, aby zapewnić Kościołowi zwycięstwo nad wrogami! Otocz także swoją potężną opieką Namiestnika Chrystusowego, widzialną Głowę Kościoła. Wlej w serca wszystkich chrześcijan należny dla Niego szacunek, uległość dla jego nieomylnej władzy i miłość, na którą, jako ojciec wszystkich wiernych, zasługuje.
Powołaj Kościołowi apostołów i obrońców Jego praw, utwierdź katedrę Świętego Piotra w Rzymie i złącz serca i umysły wiernych jak najściślej z tym źródłem jedności katolickiej. Amen.


Modlitwa o zapobieżenie grzechu śmiertelnego


O Najświętsza Panno Różańcowa w Pompei, która brałaś udział w bolesnej męce Syna Swego i w sercu Swoim czułaś gorzkie cierpienia, które On znosił za grzechy ludzi, prosimy Cię, złóż w ofierze Ojcu Przedwiecznemu cierpienia Jezusa Chrystusa i Krew Jego przenajdroższą, ofiaruj Mu także Twoje własne cierpienia, aby raczył dziś zapobiec chociaż jednemu grzechowi śmiertelnemu na całym świecie. Udziel nam swego świętego błogosławieństwa! Amen.


Modlitwa o nawrócenie niewiernych i pogan


O, najłaskawsza Królowo Różańca Świętego, Stolico Mądrości, Ty możesz za przyczyną mistycznego różańca nawrócić i ocalić wszystkie narody. Racz pamiętać o tym, że na Kalwarii stałaś się naszą Współzbawicielką, gdy przez ukrzyżowanie swego Serca przyczyniłaś się wespół z Twym Synem Ukrzyżowanym do odkupienia naszego i od tego czasu stałaś się Pośredniczką ludzi, Ucieczką grzeszników i naszą Matką.
O, Matko! Ileż to dusz ginie codziennie! Spojrzyj na miliony pogan i niewiernych, rozproszonych po wszystkie krańce ziemi. Spojrzyj na tych, co jeszcze nie znają Jezusa Chrystusa! Spojrzyj na tych, co chociaż nazywają się chrześcijanami, żyją daleko od Syna Twego i od Ciebie!
O błogosławiona Panno Różańcowa, wysłuchaj prośby nasze! Przyczyń się do Syna Twego i wyjednaj u Niego, aby poganie i niewierni całego świata otrzymali łaskę nawrócenia i wstąpili na łono Kościoła. Niech wszystkie dzieci, które odeszły od naszej Świętej Matki Kościoła, powrócą radośnie do niego.
Wysłuchaj, Panno Różańcowa, modlitwy Ojca Świętego, aby wszystkie narody, zjednoczone w jednej i tej samej świętej wierze, znały i miłowały Jezusa Chrystusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, który żyje i króluje z Ojcem i Duchem Świętym, na wieki wieków. Amen.