MODLITWA JUBILEUSZOWA
na 800-lecie Zakonu


Boże, Ojcze miłosierdzia,
który powołałeś św. Dominika
na pełnego wiary
wędrownego kaznodzieję
i głosiciela łaski;
wylej na nas
Ducha Chrystusa Zmartwychwstałego,
abyśmy przygotowując się
do Jubileuszu Zakonu,
wiernie i z radością głosili
Ewangelię pokoju.

Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Święty Arnold Janssen, prezbiter (+ 1909)

Arnold urodził się w 1837 roku w Goch w diecezji Münster w rodzinie gorliwych katolików. Ukończył seminarium duchowne i w 1861 roku został kapłanem diecezjalnym i tercjarzem fraterni kapłańskiej w Zakonie Dominikańskim. Był wielkim głosicielem nabożeństwa do Najświętszego Serca Jezusa. Od roku 1873 zaczął wydawać miesięcznik poświęcony Najświętszemu Sercu, w którym propagował ideę głoszenia misji ewangelizacyjnych we własnym kraju i na obczyźnie.
W maju 1874 roku za inspiracją biskupa Hongkongu zdecydował się na założenie zgromadzenia misyjnego. Pierwszą fundację założył w Holandii w roku 1875, dając w ten sposób początek Zgromadzeniu Słowa Bożego (księży werbistów); potem założył domy misyjne na Dalekim Wschodzie, w Ameryce i Afryce. W 1878 roku przyjął dla braci współpracowników jako podstawę do formacji Regułę Trzeciego Zakonu św. Dominika. W późniejszych latach założył również Zgromadzenie Misjonarzy Sług Ducha Świętego i Zgromadzenie Służebniczek Ducha Świętego od wieczystej adoracji.
15 stycznia 1909 r. Arnold Janssen zmarł w Steyl. 19 października 1975 r. beatyfikował go Paweł VI; 5 października 2003 r. został ogłoszony świętym przez papieża Jana Pawła II. Na obrazach przedstawiany jest w sutannie i z księgą, czasami na księdze widnieje herb Zakonu Dominikańskiego.