MODLITWA JUBILEUSZOWA
na 800-lecie Zakonu


Boże, Ojcze miłosierdzia,
który powołałeś św. Dominika
na pełnego wiary
wędrownego kaznodzieję
i głosiciela łaski;
wylej na nas
Ducha Chrystusa Zmartwychwstałego,
abyśmy przygotowując się
do Jubileuszu Zakonu,
wiernie i z radością głosili
Ewangelię pokoju.

Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Święci męczennicy z Gorkum: Jan z Kolonii, prezbiter, i Towarzysze († 1572)

Jan rodem z Kolonii wstąpił młodo do Zakonu Kaznodziejskiego. Przejęty współczuciem dla katolików prześladowanych przez heretyckich protestantów, chciał udzielić wiernym wszelkiej pomocy, szczególnie duchowej. Za zezwoleniem przełożonych udał się z Niemiec do Holandii, gdzie srożyło się prześladowanie katolików przez kalwinów; w czasach rozruchów religijnych został proboszczem parafii Hornar. Pełen zapału i odwagi, był wszędzie, gdzie zabrakło kapłanów. Odwiedzał i pocieszał uwięzionych za wiarę, umacniając wszystkich w wierze w prawdziwą obecność Chrystusa w Eucharystii oraz we czci dla powagi Stolicy Świętej. Wkrótce przyłączyło się do niego kilku braci zakonnych i kilku innych księży. Na wzór Dobrego Pasterza z poświęceniem bez granic ratowali dusze ludzkie.
Kalwini ścigali ich swoją nienawiścią i po wykryciu miejsca ich pobytu wtrącili do więzienia. Jako ostatni został wtrącony do więzienia św. Jan i wraz ze swymi Towarzyszami poniósł okrutną śmierć męczeńską w 1572 roku. Po wycierpieniu strasznych zniewag zostali powieszeni, a następnie rozszarpani na sztuki. Miejsce kaźni w Gorkum zasłynęło cudami. Według podania wyrosło tam drzewo mające liczbę kwiatów równą liczbie ofiar. Wraz ze św. Janem zginęło jedenastu franciszkanów, dwóch premonstratensów, jeden augustynianin i trzech księży świeckich. Kanonizowani zostali przez Piusa IX w 1867 roku. Na obrazach św. Ja przedstawiany jest niekiedy ze sznurem na szyi i z monstrancją w ręku.