MODLITWA JUBILEUSZOWA
na 800-lecie Zakonu


Boże, Ojcze miłosierdzia,
który powołałeś św. Dominika
na pełnego wiary
wędrownego kaznodzieję
i głosiciela łaski;
wylej na nas
Ducha Chrystusa Zmartwychwstałego,
abyśmy przygotowując się
do Jubileuszu Zakonu,
wiernie i z radością głosili
Ewangelię pokoju.

Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Święta Katarzyna Aleksandryjska, patronka Zakonu (+ 305)Katarzyna pochodziła z Aleksandrii. Zadziwiała swą wiedzą najbardziej uczonych mężów, z którymi prowadziła dysputy na tematy filozoficzne. Za czasów Maksymina w 305 roku poniosła śmierć męczeńską. Skazana na miażdżenie kołem, sprawiła, że koło rozpadło się w rękach kata i została ścięta mieczem. Według legendy jej ciało aniołowie umieścili na Górze Synaj. Tam około 800 roku znaleziono jej relikwie i zbudowano klasztor pod jej imieniem.
Na ślady jej kultu natrafiono w czasie wojen krzyżowych w XI wieku. Należy do grona Czternastu Świętych Wspomożycieli. Z racji swych zamiłowań filozoficznych jest - obok Najświętszej Maryi Panny i św. Marii Magdaleny - protektorką i współpatronką Zakonu Kaznodziejskiego.
Św. Gertruda widziała ją na złotym tronie otoczoną mędrcami i filozofami, których przywiodła do wiary katolickiej. W sztuce chrześcijańskiej przedstawiana jest nieraz jako oblubienica Chrystusa, której Dziecię Jezus wkłada na palec pierścień zaręczynowy. Jest patronką filozofów, uczonych i adwokatów.