MODLITWA JUBILEUSZOWA
na 800-lecie Zakonu


Boże, Ojcze miłosierdzia,
który powołałeś św. Dominika
na pełnego wiary
wędrownego kaznodzieję
i głosiciela łaski;
wylej na nas
Ducha Chrystusa Zmartwychwstałego,
abyśmy przygotowując się
do Jubileuszu Zakonu,
wiernie i z radością głosili
Ewangelię pokoju.

Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Święty Wawrzyniec Ruiz i Towarzysze, męczennicy japońscy († 1633-1637)

W latach 1633-1637 powstał nowy (po męczennikach z lat 1614-1632, których wspomnienie obchodzimy 6 listopada) zastęp szesnastu męczenników pracujących w Nagasaki w Japonii dla zbudowania Kościoła. Byli pośród nich prezbiterzy i świeccy. Wszyscy ponieśli mękę na tzw. Świętym Wzgórzu w Nagasaki; ich ciała spalono i prochy rozrzucono.
Dziewięciu z nich to Japończycy, czterech pochodziło z Hiszpanii, jeden z Francji, inny z Italii, a jeszcze inny z Manili. Byli członkami Rodziny Dominikańskiej bądź z nią złączeni. Dziewięciu z nich to prezbiterzy: Dominik Ibańez de Erąuica († 1633), Jakub Kyushei Gorobioye Tomonaga († 1633), Łukasz Alonso a Spiritu Sancto († 1633), Jordan Ansalone a Sancto Stephano († 1634), Tomasz Hioji Rokuzayemon Nishi († 1634), Antoni González († l637), Wilhelm Courtet († 1637), Michał de Aozaraza († 1637) i Wincenty Schiwozuka († 1637); dwaj bracia współpracownicy: Franciszek Schoyemon († 1633) i Mateusz Kohioye († 1633); trzej świeccy współpracownicy i katechiści: Michał Kurobioye († 1633), Łazarz de Kyoto († 1637) oraz Wawrzyniec Ruiz z Manili († 1637), ojciec rodziny, który stał się pierwszym męczennikiem Kościoła filipińskiego.
Papież Jan Paweł II beatyfikował ich w 1981 r., a 18 października 1987 roku uroczyście ogłosił ich świętymi. Dali oni piękny przykład jedności w wielości oraz chrześcijańskiej wspólnoty w Rodzinie Dominikańskiej.


Z homilii papieża Jana Pawła II wygłoszonej podczas beatyfikacji Dominika Ibańeza i Towarzyszy

Jak świadczy Ewangelia, Chrystus wobec swego Ojca w niebie prawdziwie przyznaje się do męczenników, którzy wyznali Go przed ludźmi.
Hymn chwały, który przed chwilą odśpiewał niezliczony tłum, jest echem hymnu Te Deum, który odśpiewano w kościele świętego Dominika dnia 27 grudnia 1637 roku wieczorem, gdy nadeszła wieść o męczeństwie sześciu chrześcijan w Nagasaki. Między nimi byli: przełożony misji ojciec Antoni González, hiszpański dominikanin z Deón, oraz Wawrzyniec Ruiz, ojciec rodziny pochodzący z Manili, z przedmieścia Binondo. Świadkowie ci także śpiewali psalmy do miłosiernego i potężnego Boga, gdy ich uwięziono i gdy ponosili śmierć po męczeństwie trwającym trzy dni.
Wiara zwycięża świat. Głoszenie wiary oświeca jak słońce wszystkich, którzy chcą poznać prawdę. Chociaż różne są języki na świecie, jedna i ta sama jest chrześcijańska tradycja. Pan Jezus własną krwią prawdziwie odkupił swoje sługi, zbierając je z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu, aby byli królewskim kapłaństwem dla naszego Boga.
Szesnastu błogosławionych męczenników, sprawując kapłaństwo wynikające z chrztu lub ze święceń, dokonało największego aktu adoracji i miłości Boga, składając ofiarę własnej krwi, połączoną z ofiarą Chrystusa na krzyżu, naśladując Chrystusa, kapłana i ofiarę, w najdoskonalszy sposób, na jaki może się zdobyć człowiek. Był to równocześnie akt największej miłości dla braci. My wszyscy jesteśmy wezwani do poświęcenia siebie za braci na wzór Syna Bożego, który siebie samego ofiarował za nas.
To właśnie uczynił Wawrzyniec Ruiz. Przez Ducha Świętego wiedziony ku nieoczekiwanemu kresowi, po swej podróży pełnej niebezpieczeństw wyznał sędziom, że jest chrześcijaninem i umrze dla Boga: "Gotów jestem oddać życie dla Niego tysiąc razy. Nigdy nie wyprę się wiary. Jeżeli chcecie, możecie mnie zabić. Chcę umrzeć dla Boga".
W tych słowach znajdujemy streszczenie jego życia, wyznanie jego wiary i powód jego śmierci. W tym momencie młody ojciec rodziny wyznał i urzeczywistnił katechezę chrześcijańską, którą otrzymał w szkole dominikanów w Binondo, katechezę, której ośrodkiem jest Chrystus, ponieważ Chrystus jest jej przedmiotem i sam Chrystus naucza ustami zwiastuna.
Przykład Wawrzyńca Ruiz, syna Chińczyka i Malajki, przypomina nam, że całe życie każdego z nas ma być skierowane ku Chrystusowi.
Być chrześcijaninem znaczy: każdego dnia składać siebie w ofierze, w odpowiedzi na dar Chrystusa, który przyszedł na świat, aby wszyscy mieli życie i mieli je w obfitości.