MODLITWA JUBILEUSZOWA
na 800-lecie Zakonu


Boże, Ojcze miłosierdzia,
który powołałeś św. Dominika
na pełnego wiary
wędrownego kaznodzieję
i głosiciela łaski;
wylej na nas
Ducha Chrystusa Zmartwychwstałego,
abyśmy przygotowując się
do Jubileuszu Zakonu,
wiernie i z radością głosili
Ewangelię pokoju.

Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Inni nasi święci

Prezentujemy krótkie notki biograficzne, przybliżające postaci świętych i błogosławionych naszego Zakonu - ze szczególnym uwzględnieniem tercjarzy dominikańskich.

Wśród Świętych naszego Zakonu, obok św. Ojca Dominika, są wielcy teologowie i uczeni (św. Tomasz z Akwinu, św. Albert Wielki, św. Rajmund z Peñafort), papieże (św. Pius V), męczennicy (św. Piotr z Werony, bł. Sadok i Towarzysze), misjonarze (św. Jacek Odrowąż, św. Wincenty Ferreriusz), wychowawcy (św. Ludwik Bertrand), mistycy (św. Katarzyna ze Sieny, św. Róża z Limy, św. Katarzyna Ricci), opiekunowie chorych i ubogich (św. Marcin de Porres), artyści (bł. Fra Angelico) i tercjarze (bł. Piotr Jerzy Frassati, św. Ludwik Maria Grignion de Montfort).

Różnorodność sposobów, w jaki służyli Bogu w naszym Zakonie, może nam wszystkim dodać odwagi do szukania swojej drogi głoszenia Ewangelii tu, gdzie żyjemy na co dzień.