Strona główna

Chwała u Stóp Jezusa i Maryi
Dla dusz wewnętrznie cierpiących

Autorka: s. Agnieszka z III Zakonu św. Dominika
NIHIL OBSTAT
Ks. Dr. Jan Korzonkiewicz - cenzor
Kraków, 21. X. 1931

AKTY PRZEBŁAGANIA
O mój Jezu, miłosierdzia!
Za moją oziębłość i niedbalstwo w służbie Bożej, przepraszam Cię, Panie!
Za opuszczanie pacierza, przepraszam Cię, Panie!
Za lekceważenie Mszy świętej, przepraszam Cię, Panie!
Za brak przygotowania w spowiedziach, przepraszam Cię, Panie!
Za brak szczerego żalu i poprawy, przepraszam Cię, Panie!
Za niedbałe odprawianie pokuty, przepraszam Cię, Panie!
Za brak przygotowania i dziękczynienia do Komunii świętej, przepraszam Cię, Panie!
Za brak wiary, miłości i ufności w miłosierdzie Boże, przepraszam Cię, Panie!
Za nieposłuszeństwo spowiednikowi, przepraszam Cię, Panie!
Za lekceważenie obrazy Bożej i zuchwalstwo, przepraszam Cię, Panie!
Za ciężkie upadki, przepraszam Cię, Panie!
Za grzechy w nadziei miłosierdzia Bożego, przepraszam Cię, Panie!
Za zgorszenia dane bliźniemu, przepraszam Cię, Panie!
Za krzywdy wyrządzone bliźnim, przepraszam Cię, Panie!
Za zmysłowość i brak umartwienia, przepraszam Cię, Panie!
Za samowolę i egoizm, przepraszam Cię, Panie!
Za upór i złą wolę, przepraszam Cię, Panie!
Za potworną pychę, przepraszam Cię, Panie!
Za przeciwstawianie się Twojej woli i natchnieniom, przepraszam Cię, Panie!
Za wielką lekkomyślność, przepraszam Cię, Panie!
Za bunty i zuchwalstwo, przepraszam Cię, Panie!
Za brak miłości i ducha ofiary, przepraszam Cię, Panie!

AKTY PROŚBY
O miłosierdzie i przebaczenie, błagam Cię, o Panie!
O ratunek w pokusach, błagam Cię, o Panie!
O niezbędną opiekę duchowną, błagam Cię, o Panie!
O wiarę żywą, ufność dziecięcą i miłość ofiarną, błagam Cię, o Panie!
O dar modlitwy pokornej i skupienie ducha, błagam Cię, o Panie!
O ukochanie i spełnienie woli Twojej, błagam Cię, o Panie!
O pamięć na obecność Twoją, błagam Cię, o Panie!
O powstanie z grzechów, błagam Cię, o Panie!
O dobrą wolę i wytrwanie w dobrem do końca, błagam Cię, o Panie!
O skruchę serdeczną i szczerą poprawę, błagam Cię, o Panie!
O ducha pokuty i umartwienia, błagam Cię, o Panie!
O godne przyjmowanie Sakramentów świętych, błagam Cię, o Panie!
O zrozumienie i ukochanie Ofiary Mszy świętej, błagam Cię, o Panie!
O gorliwość apostolską, błagam Cię, o Panie!
O ducha posłuszeństwa, ofiary i zaparcia siebie, błagam Cię, o Panie!
O ducha czystości i ubóstwa, błagam Cię, o Panie!
O prawdziwą pokorę, błagam Cię, o Panie!
O zwycięstwo nad złymi namiętnościami, błagam Cię, o Panie!
O gorącą miłość i nabożeństwo do Najświętszego Serca Twego i Niepokalanej Twej Matki, błagam Cię, o Panie!
O kapłana przy śmierci, błagam Cię, o Panie!
O śmierć szczęśliwą po Komunii świętej, błagam Cię, o Panie!
O powołania w rodzinie i wierność świętej wierze, błagam Cię, o Panie!
O nawrócenie grzeszników i odstępców od wiary, błagam Cię, o Panie!

WOŁANIE O POMOC W CIEMNOŚCIACH DUSZY
Panie, zmiłuj się nade mną!
Gdy martwota zabija moją duszę, ratuj mnie, o Panie!
Gdy bunt natury mnie ogarnia, ratuj mnie, o Panie!
Gdy szatan budzi złą wolę, ratuj mnie, o Panie!
Gdy przemocą od Ciebie mnie odrywa, ratuj mnie, o Panie!
Gdy przejmuje wstrętem do dobrego, ratuj mnie, o Panie!
Gdy wznieci znudzenie i chęć wrażeń zmysłowych, ratuj mnie, o Panie!
Gdy osłabia wiarę w moc modlitwy, ratuj mnie, o Panie!
Gdy nasuwa myśli bluźniercze, ratuj mnie, o Panie!
Gdy lekceważeniem grzechu przejmuje, ratuj mnie, o Panie!
Gdy podnieca do upodobania w złem, ratuj mnie, o Panie!
Gdy po upadku kusi do rozpaczy, ratuj mnie, o Panie!
Gdy przeciw woli Bożej buntuje, ratuj mnie, o Panie!
Gdy nakłania do samowoli i dogadzania sobie, ratuj mnie, o Panie!
Gdy wyschnie źródło łez, ratuj mnie, o Panie!
Gdy wcale rozmyślać ani modlić się nie mogę, ratuj mnie, o Panie!
Gdy serce twarde jak skała nie może się zdobyć na żal, ratuj mnie, o Panie!
Gdy na widok nędzy własnej ręce mi opadają, ratuj mnie, o Panie!
Gdy trwoga przed życiem i śmiercią mnie ogarnia, ratuj mnie, o Panie!
Gdy szatan narzuca myśl nieuchronnego potępienia, ratuj mnie, o Panie!
W ciemnościach i zupełnym zwątpieniu, ratuj mnie, o Panie!
W rozstroju ducha i umysłu, ratuj mnie, o Panie!
W chorobach duszy i woli. ratuj mnie, o Panie!

AKTY ODDANIA SIĘ JEZUSOWI
O Panie, samotnie konający w Ogrójcu, oddaję się Tobie
O Panie, w ciemnościach nocy samotnie płaczący, oddaję się Tobie
Dlatego, że chcę Cię kochać, oddaję się Tobie
Dlatego, że Ci oddać pragnę wszystko, oddaję się Tobie
Dlatego, że pragniesz dusz ofiarnych, oddaję się Tobie
W udręczeniach i oschłościach duszy, oddaję się Tobie
W pokusach i zniechęceniu, oddaję się Tobie
W moich troskach i smutkach, chorobach i niedostatku, oddaję się Tobie
W pociechach i przeciwnościach, oddaję się Tobie
Kiedy wielkość grzechów moich mnie przeraża, oddaję się Tobie
Kiedy rozpacz i zwątpienie odbierają siły do walki i życia, oddaję się Tobie
Moje upodobania i wstręty, w ręce Twoje oddaję, Panie!
Moje winy i trwogi, w ręce Twoje oddaję, Panie!
Moje trudności i walki, w ręce Twoje oddaję, Panie!
Tych, których kocham i którzy mnie kochają, w ręce Twoje oddaję, Panie!
Tych, którzy nade mną pracowali i dziś pracują, w ręce Twoje oddaję, Panie!
Tych, którzy się za mnie modlą i o modlitwę proszą, w ręce Twoje oddaję, Panie!
W niebezpieczeństwie duszy zostających, w ręce Twoje oddaję, Panie!
Zakony bliskie duchem i sercu drogie, w ręce Twoje oddaję, Panie!
Kościół Boży, Ojca św., biskupa i proboszcza naszego, w ręce Twoje oddaję, Panie!
Biednych zbłąkanych kapłanów, w ręce Twoje oddaję, Panie!
Misje katolickie i naszych polskich misjonarzy, w ręce Twoje oddaję, Panie!
Prześladowanych za wiarę, w ręce Twoje oddaję, Panie!
Nawrócenie Rosji i Żydów, w ręce Twoje oddaję, Panie!
Ojczyznę naszą i rządy sprawujących, w ręce Twoje oddaję, Panie!
Przyjaciół i wrogów, w ręce Twoje oddaję, Panie!
Dusze zmarłych Rodziców i bliskich duchem, w ręce Twoje oddaję, Panie!
Myśli, słowa, uczynki, pracę i spoczynek, w ręce Twoje oddaję, Panie!
Trudy, cierpienia, uczucia i radości moje, w ręce Twoje oddaję, Panie!
Wolę moją, życie i śmierć. w ręce Twoje oddaję, Panie!

WESTCHNIENIA
Oddaję się, Panie, Twojej nieskończonej miłości!
Daj mi co chcesz, kiedy chcesz i jak chcesz!
Uczyń mnie duszą ofiarną, hostią żywą, miłą Tobie!
Daj mi poznać, ukochać i spełnić Twoją najświętszą wolę w każdej chwili mego życia!
Maryjo, Matko i Ucieczko dusz grzesznych i słabych ratuj mnie gdy ciemno, zimno, niebezpiecznie wokoło, fale pokus zda się zatapiają mą duszę!
Gwiazdo morza, jedyna nadziejo tonących, wspomnij na dziecko swoje, nie pozwól mu ginąć na wieki, natchnij ufnością, wiarą i miłością!
Jezu, Maryjo, do Was chcę należeć w życiu i po śmierci!
Fiat! Amen! Niech się tak stanie!