Strona główna

Odpust zupełny z okazji 150-lecia objawień Maryjnych w Lourdes     
     Zbliża się 150-lecie objawień maryjnych w Lourdes. Papież udzielił z tej okazji odpustu zupełnego. Na całym świecie będzie go można uzyskać w sam dzień rocznicy, czyli 11 lutego 2008 roku, oraz przez całą poprzedzającą go nowennę – a więc od 2 do 11 lutego. Natomiast w samym sanktuarium w Lourdes uzyskanie odpustu będzie możliwe codziennie przez cały obchodzony tam rok jubileuszowy. Rozpocznie się on 8 grudnia – czyli uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – i potrwa aż do 8 grudnia 2008 roku. Odnośne rozporządzenia zawiera, opublikowany 5 grudnia, dekret Penitencjarii Apostolskiej.
     Odpust zupełny otrzymuje się pod zwykłymi warunkami spowiedzi sakramentalnej, komunii eucharystycznej i modlitwy w intencjach Ojca Świętego. W Lourdes można go uzyskać codziennie przez cały rok jubileuszowy, modląc się tam w 4 miejscach. Dekret Penitencjarii Apostolskiej proponuje jako najodpowiedniejszą taką kolejność ich odwiedzania: miejsce chrztu św. Bernadety, jej dom rodzinny, Grota Massabielska, gdzie miała objawienia, oraz kaplica hospicjum, w której przystąpiła do pierwszej komunii. W każdym z nich należy zatrzymać się z pobożnym skupieniem, odmawiając na zakończenie „Ojcze nasz”, wyznanie wiary i specjalną modlitwę jubileuszową albo jakieś inne wezwanie maryjne. Dla uzyskania odpustu zupełnego w dniach od 2 do 11 lutego 2008 roku, oprócz zwykłych warunków spowiedzi, komunii i modlitwy w intencjach papieskich, należy pobożnie nawiedzić wizerunek Matki Bożej z Lourdes, wystawiony do czci publicznej w jakimkolwiek kościele, kaplicy, grocie czy innym godnym miejscu. Odpust zupełny mogą wówczas uzyskać również osoby niemogące z powodu choroby, wieku czy innych uzasadnionych przyczyn wyjść z domu. Odwiedzają one wtedy w duchu wspomniane miejsca, odmawiając przepisane modlitwy i postanawiając spełnić 3 zwykłe warunki odpustu, gdy to będzie możliwe.
     
     
Źródło:RADIOVATICANA.ORG