Strona główna

Obchody Roku świętego Pawła w Polsce     Czytanie i prezentacja listów św. Pawła, dni tematyczne, wystawy, spotkania chrześcijan - to tylko niektóre z wydarzeń związanych z obchodami Roku Świętego Pawła, który rozpocznie się 28 czerwca - w przeddzień uroczystości św. Piotra i Pawła.
     W Polsce, podobnie jak i na całym świecie, w diecezjach będą organizowane z tej okazji pielgrzymki do miejsc związanych z Apostołem Narodów (Bazyliki św. Pawła za Murami w Rzymie, do Ziemi Świętej, Turcji, na Maltę), a także do wyznaczonych miejsc kultu świętego w diecezjach. Przygotowano też konferencje na temat jego życia i działalności oraz spotkania modlitewne. W archidiecezji krakowskiej na przykład, w najbliższą niedzielę (29 czerwca) będzie czytany specjalny List pasterski kardynała Stanisława Dziwisza na rozpoczęcie jubileuszowego roku. Dla każdej parafii zostały też przygotowane materiały zawierające m.in. ogólne wiadomości o Roku św. Pawła, specjalne modlitwy i propozycje Katolickiego Centrum Kultury (pielgrzymki diecezjalne, wystawy). Na stronie archidiecezji zamieszczono też specjalny link poświęcony diecezjalnemu przeżywaniu Roku Pawłowego.
     Do podejmowania inicjatyw formacyjnych związanych z nauczaniem św. Pawła zachęcał m.in. przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Józef Michalik w Katowicach, gdzie w połowie czerwca spotkali się polscy biskupi. Jednym z tematów 344. zebrania plenarnego był właśnie rozpoczynający się Rok św. Pawła.
     
     Odpusty w Roku św. Pawła
     W każdej diecezji z okazji Roku Świętego Pawła, postanowieniem Ojca Świętego Benedykta XVI, można zyskać odpust zupełny, spełniając specjalne warunki - wierni powinni uczestniczyć w nabożeństwie ku czci Apostoła Narodów pierwszego lub ostatniego dnia roku jubileuszowego w którymś z miejsc kultu. Każdy biskup ponadto określił dni, w których w wyznaczonych przez niego miejscach, raz dziennie, pod zwykłymi warunkami: wyspowiadania się, przyjęcia Komunii św. i odmówienia modlitwy w intencji Ojca Świętego oraz wyzbycia się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, można uzyskać odpust zupełny dla siebie lub zmarłych. Dla pielgrzymujących do Bazyliki św. Pawła w Rzymie darowanie doczesnych kar za popełnione grzechy dostępne jest przez cały rok. W wielu polskich diecezjach przygotowano bogaty programy pielgrzymek do Bazyliki oraz innych miejsc związanych ze św. Pawłem.
     Miejscem, w którym nie wyjeżdżając do Rzymu, można uzyskać odpust zupełny przez cały rok (od 29 czerwca 2008 roku do 29 czerwca 2009 roku) jest Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu w diecezji rzeszowskiej, posiadające autentyczne relikwie św. Pawła Apostoła. Pielgrzymując do tego miejsca, należy pomodlić się przed ołtarzem Najświętszego Sakramentu, a następnie odmówić modlitwę Ojcze nasz i Wierzę w Boga oraz dodać wezwania ku czci Matki Bożej i św. Pawła.
     
     Źródło KAI